Bądź kolorowy
- wyróżnij się z tłumu!

Kto nie idzie do przodu, ten stoi w miejscu, a kto pozostaje szarym, ten nie zostaje zauważony! Nadaj swojej działalności koloru z naszym internetowym katalogiem przedsiębiorstw!

Elżbieta Sternal (Językowe Przedszkole "Baśniowy Dworek")Czy przedszkole Baśniowy Dworek prowadzi całoroczną rekrutację?


Rekrutacja do przedszkola jest procedurą narzuconą odgórnie przez Ministerstwo Oświaty. Opracowane zasady przyjęcia dziecka do grona wychowanków w danym roku szkolnym preferują przede wszystkim:

  • dzieci z rodzin wielodzietnych,
  • dzieci rodziców obojga pracujących,
  • dzieci rodziców samotnie je wychowujących,
  • dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do danej placówki,
  • dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi (jeśli rekrutację prowadzi przedszkole integracyjne).

Ujednolicenie zasad ma na celu usprawnienie przeprowadzenia całego procesu zapisów nowych przedszkolaków oraz wsparcie dla rodziców znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, niemających innego sposobu niż pozostawienie malucha w przedszkolu, by zapewnić mu odpowiednią opiekę. Odgórne wymogi pozwalają też uniknąć dość powszechnie występującej protekcji. Za przebieg całego procesu odpowiada specjalna komisja, a jej prace są protokołowane. W przypadku wątpliwości czy roszczeń rodzica zawsze istnieje możliwość weryfikacji poprawności przeliczania punktów, jakie otrzymało jego dziecko i porównania ich liczby z wynikiem innych dzieci.

Niepubliczne przedszkole Baśniowy Dworek w Świeciu, które przedstawia się na stronie basniowydworek.edu.pl, prowadzi rekrutację na następny rok szkolny już wiosną. Na swoim portalu podaje termin składania potrzebnych dokumentów oraz informuje o innych, ważnych sprawach, na jakie powinni zwrócić uwagę rodzice pragnący zapisać dziecko do placówki. 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie odbywa się w określonym czasie. Po zamknięciu naboru komisja analizuje karty oraz przyznaje punkty określone w regulaminie rekrutacyjnym. Informacje o tym, czy dany maluch został przyjęty, są podawane indywidualnie, z uwagi na ochronę danych osobowych. Istnieją jednak szczególne sytuacje, kiedy termin składania podań może zostać przedłużony bądź też powtórzony. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy liczba zgłoszeń jest mniejsza niż wakaty do przedszkola lub zachodzą inne, prawne przesłanki do tego, by procedurę przeprowadzić ponownie. 

W przypadku, gdy w czasie roku szkolnego dziecko zostanie wypisane z listy wychowanków, a lista rezerwowa jest wyczerpana, dyrekcja placówki także zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji, nawet jeśli będzie ona dotyczyć tylko jednego wolnego miejsca w danej grupie.Pozostaw swoją opinię o firmie

Ocena firmy: (0 z 0 głosów)WWW: https://basniowydworek.edu.pl
Numer telefonu: 512 070 616
Miejscowość: Świecie
Adres: Laskowicka 6
Kod pocztowy: 86-100

Firma została dodana: 2022-11-03
Źródła:
https://basniowydworek.edu.pl/Autor wpisu: Emilia Baranowska


Podobne Firmy

Cool Pics Sebastian Siębor
ul. Bruki Unisławskie 79, 86260 Unisław
P.P.H.U "PROD-MASZ" Grzegorz Gwisdalla
ul. Kolejowa 8c, 89506 Kęsowo
Mat-Bud Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Leśna 5, 87134 Rozgarty